มอนส์เตอร์ และไอเท็มดรอป เมืองกึ่งน้ำ คาลิม่าชั้นที่ 4 -:- Kalima Level 4

ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Aegis-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
62 6000 215 232 140 87

Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul
   
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Scroll of Hellfire , Orb of Great Fortitude, Orb of Fire Slash ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +0 Iris Gloves , +0 Ashcrow Gloves , +0 Eclipse Gloves , +3 Dragon Gloves, +2 Dragon Boots, +2 Dragon Pants, +1 Dragon Helm, +1 Dragon Armor , +1 Adamantine Gloves, +0 Adamantine Boots, +0 Adamantine Pants, +2 Adamantine Helm , +3 Light Plate Pants, +0 Light Plate Armor , +3 Legendary Pants, +3 Legendary Helm, +2 Legendary Armor, , +3 Guardian Gloves, +3 Guardian Boots, +2 Guardian Pants, +3 Guardian Helm, +1 Guardian Armor , +0 Ancient Gloves , +3 Red Wing Helm, +2 Red Wing Armor, +3 Red Wing Pants ,

           = +2 Crescent Axe , +3 Great Sword, +2 Heliacal Sword, +1 Lightning Sword , +2 Great Scythe , +2 Silver Bow , +2 Battle Scepter , +1 Red Wing Staff, +3 Book of Samut, +1 Book of Neil , +3 Gorgon Staff, +1 Legendary Staff , +2 Bronze Shield, +0 Dragon Shield ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +4 Scroll of Archangel, +4 Blood Bone, +4 Devil's Eye, +4 Devil's Key, Sign of Kundum +2

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Lord Centurion-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
66 6900 230 250 150 95

Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul
   
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Great Fortitude, Orb of Fire Slash, Orb of Penetration , Scroll of Hellfire ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +1 Light Plate Armor +3 Dragon Boots, +3 Dragon Helm, +2 Dragon Armor, +3 Dragon Pants , +1 Iris Gloves , +1 Eclipse Gloves , +1 Ashcrow Gloves , +3 Guardian Armor , +0 Adamantine Helm, +3 Adamantine Gloves, +2 Adamantine Boots , +3 Legendary Armor , +0 Ancient Boots, +1 Ancient Gloves , +3 Red Wing Armor ,

           = +2 Lightning Sword, +3 Heliacal Sword , +0 Crystal Morning Star , +3 Battle Scepter , +2 Red Wing Stick, +2 Book of Neil, +0 Book of Lagle , +3 Great Scythe, +1 Bill of Balrog , +3 Silver Bow , +2 Legendary Staff , +3 Bronze Shield, +2 Dragon Shield, +0 Elemental Shield ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +4 Scroll of Archangel, +4 Blood Bone, +4 Devil's Eye, +4 Devil's Key, Sign of Kundum +3, +1 Old Scroll
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Bloody Soldier-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
70 8800 245 265 165 105

Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul
   
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Great Fortitude, Orb of Fire Slash, Orb of Penetration , Scroll of Hellfire ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Light Plate Armor , +3 Dragon Armor , +3 Iris Gloves, +0 Iris Boots, +1 Iris Helm +3 Eclipse Gloves, +0 Eclipse Boots, +1 Iris Helm , +3 Ashcrow Gloves, +0 Ashcrow Boots, +1 Iris Helm, +0 Ashcrow Pants , +0 Grand Soul Gloves , +0 Storm Crow Gloves , +1 Adamantine Helm, +0 Adamantine Pants, +3 Adamantine Boots , +1 Ancient Boots, +3 Ancient Gloves, +0 Ancient Helm ,

           = +0 Blue Wing Crossbow , +1 Crystal Morning Star , +2 Bill of Balrog , +3 Red Wing Stick, +3 Book of Neil, +1 Book of Lagle , +0 Staff of Ressurection , +3 Dragon Shield, +1 Elemental Shield, +0 Cross Shield ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +4 Scroll of Archangel, +5 Blood Bone, +5 Devil's Eye, +5 Devil's Key, Sign of Kundum +3, +1 Old Scroll, +1 Illusion Sorcerer Covenant
 

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Death Angel-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
74 12000 270 295 185 120

Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation
   
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Penetration, Orb of Death Stab , Scroll of Hellfire, Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Light Plate Armor +2 Iris Helm, +1 Iris Pants , +2 Eclipse Helm, +1 Eclipse Pants , +2 Ashcrow Helm , +1 Ashcrow Pants , +0 Storm Crow Pants, +1 Storm Crow Gloves, +0 Storm Crow Boots , +1 Grand Soul Gloves , +0 Divine Gloves , +2 Adamantine Helm, +1 Adamantine Pants , +3 Ancient Boots, +0 Ancient Pants, +2 Ancient helm ,

           =+0 Crystal Sword , +0 Master Scepter , +2 Blue Wing Crossbow, +0 Aqua Gold Crossbow , +2 Book of Lagle , +2 Crystal Morning Star , +3 Bill of Balrog , +1 Staff of Ressurection , +2 Elemental Shield, +0 Grand Soul Shield, +1 Cross Shield ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +4 Scroll of Archangel, +5 Blood Bone, +5 Devil's Eye, +5 Devil's Key, Sign of Kundum +3, +2 Old Scroll, +1 Illusion Sorcerer Covenant

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Necron-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
78 16000 305 330 215 145

Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
   
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Death Stab, Orb of Rageful Blow , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment, Scroll of Soul Barrier ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +3 Ashcrow Helm, +3 Ashcrow Pants, +1 Ashcrow Armor +3 Eclipse Helm, +2 Eclipse Pants, +1 Eclipse Armor , +3 Iris Helm, +2 Iris Pants, +1 Iris Armor , +2 Storm Crow Gloves, +2 Storm Crow Boots, +1 Storm Crow Pants , +0 Black Dragon Gloves, +0 Black Dragon Boots , +2 Grand Soul Gloves, +0 Grand Soul Boots , +1 Dark Steel Gloves , +2 Adamantine Pants, +0 Adamantine Armor , +2 Divine Gloves , +2 Ancient Pants, +1 Ancient Armor, +3 Ancient helm , +0 Demonic Boots, +2 Demonic Gloves ,

           = +3 Blue Wing Crossbow, +2 Aqua Gold Crossbow , +2 Master Scepter , +0 Ancient Stick, +3 Book of Lagle , +3 Crystal Morning Star , +2 Staff of Resurrection , +1 Grand Soul Shield, +2 Cross Shield , +2 Crystal Sword ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +6 Scroll of Archangel, +6 Blood Bone, +5 Devil's Eye, +5 Devil's Key, Sign of Kundum +4, +3 Old Scroll, +2 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Death Centurion-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
83 22500 350 375 225 175

Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
   
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Death Stab, Orb of Rageful Blow, Orb of Ice Arrow , Scroll of Aqua Beam, Scroll of FireBurst, Chain Lightning Parchment, Scroll of Soul Barrier, Scroll of Cometfall, Electric Surge Parchment, Damage Reflection Parchment, Scroll of Critical Damage, Scroll of Teleport Ally, Berserker Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Ashcrow Armor , +2 Eclipse Armor , +2 Iris Armor , +3 Storm Crow Boots, +3 Storm Crow Pants, +1 Storm Crow Armor +2 Black Dragon Gloves, +1 Black Dragon Boots, +0 Black Dragon Helm , +0 Grand Soul Helm, +2 Grand Soul Boots , +2 Dark Steel Gloves, +0 Dark Steel Boots , +1 Adamantine Armor , +3 Divine Gloves, +0 Divine Boots , +3 Ancient Pants, +2 Ancient Armor , +2 Demonic Boots, +0 Demonic Helm ,

           = +3 Aqua Gold Crossbow , +3 Master Scepter, +0 Great Scepter , +1 Ancient Stick , +3 Grand Soul Shield , +3 Crystal Sword , +0 Sword of Destruction ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +6 Scroll of Archangel, +6 Blood Bone, +6 Devil's Eye, +6 Devil's Key, Loch's Feather, Sign of Kundum +4, +3 Old Scroll, +3 Illusion Sorcerer Covenant
     

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Schriker-
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
88 30000 410 435 300 215

Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Gemstone
   
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Orb of Rageful Blow, Orb of Ice Arrow , Scroll of Soul Barrier, Scroll of Cometfall, Electric Surge Parchment, Damage Reflection Parchment, Scroll of Critical Damage, Scroll of Teleport Ally, Berserker Parchment ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +4 Ashcrow Armor , +4 Iris Armor , +4 Eclipse Armor , +0 Thunder Hawk Gloves +0 Dark Soul Gloves , +0 Dark Phoenix Gloves , +1 Red Spirit Gloves, +0 Red Spirit Boots , +1 Dark Steel Boots, +4 Dark Steel Gloves, +0 Dark Steel Helm , +4 Black Dragon Gloves, +3 Black Dragon Boots, +1 Black Dragon Pants, +1 Black Dragon Helm , +4 Storm Crow Pants, +2 Strom Crow , +0 Storm Blitz Gloves , +4 Grand Soul Boots, +0 Grand Soul Pants, +2 Grand Soul Helm , +3 Demonic Boots, +0 Demonic Pants, +2 Demonic Helm , +3 Adamantine Armor , +2 Divine Boots, +0 Divine Pants, +1 Divine Helm ,

           = +1 Saint Crossbow , +4 Grand Soul Shield , +2 Sword of Destruction , +2 Great Scepter , +3 Ancient Stick ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +7 Scroll of Archangel, +7 Blood Bone, +6 Devil's Key, +6 Devil's Eye, Sign of Kundum +5, +4 Old Scroll, +4 Illusion Sorcerer Covenant

 >
 
 
ชื่อมอนส์เตอร์ Name : -Illusion Of Kundun- (ร่างแยกจอมมาร ไม่ใช่ตัวจริง)
Level
ระดับเลเวล
Life
พลังชีวิต
Mini Damage
พลังโจมตีต่ำสุด
Maxi Damage
พลังโจมตีสูงสุด
Defense
พลังป้องกัน
Defense Rate
การหลบหลีก
100 50000 600 625 500 295

Drop Jewels : ดรอปไอเท็มเพชร
             = Jewel of Bless, Jewel of Life, Jewel of Soul, Jewel of Creation
   
:. Drop Orb & Book & Scroll : ลูกแก้ว & สมุดเวทย์
             = Crystal of Destruction, Crystal of Multi-Shot, Crystal of Recovery, Crystal of Flame Strike , Scroll of Electric Spark, Scroll of Inferno, Scroll of Ice Storm, Lightning Shock Parchment, Scroll of Decay , Scroll of Summon, Scroll of Nova, Weakness Parchment, Scroll of Chaotic Diseier, Scroll of Wizardry Enhance, Scroll of Gigantic Storm ,
     
:. Drop Armours & Weapons : ดรอปชุดเกราะ & ดรอปอาวุธเครื่องเพิ่มการโจมตี
             = +2 Red Spirit Helm, +0 Red Spirit Pants +1 Dark Soul Boots +2 Great Dragon Gloves, +0 Dark Soul Boots +2 Thunder Hawk Boots, +0 Thunder Hawk Pants +3 Dark Master Gloves, +1 Dark Master Boots +3 Black Dragon Armor +3 Grand Soul Armor +2 Dark Phoenix Helm, +2 Dark Phoenix Boots, +1 Dark Phoenix Pants, +0 Dark Phoenix Armor +2 Divine Armor +1 Dark Steel Armor, +2 Dark Steel Pants +3 Glorius Gloves, +0 Glorius Boots, +0 Glorius Helm +3 Valiant Gloves, +0 Valiant Boots +3 Demonic Armor +1 Storm Blitz Boots

           = +0 Great Reign Crossbow , +2 Celestial Bow , +0 Lord Scepter , +0 Demonic Stick , +2 Dragon Spear , +3 Elemental Mace , +0 Rune Blade , +3 Staff of Destruction, +0 Grand Soul Staff ,
     
:. Drop Other Items : ดรอปไอเท็มย่อยอื่นๆ
             = +8 Scroll of Archangel, +8 Blood Bone, +7 Devil's Eye , +7 Devil's Key, Sign of Kundum +6, Spirit Dark Raven, +6 Old Scroll, +6 Illusion Sorcerer Covenant
     
 
* Kundun ที่พบตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 เป็นเพียงร่างแยกเท่านั้น (ไม่ดรอปเซตไอเท็ม) , เซตไอเท็มดรอปจาก Kundun ที่อยู่ประจำที่ชั้นที่ 7 เท่านั้น *
 
  ปิดหน้านี้